Zo pikken meisjes al snel op dat als ze iets willen van een jongen, ze dat niet met vechten voor elkaar gaan krijgen, en dat ze dus iets anders moeten verzinnen.

voldoen aan dating man en vrouw-57voldoen aan dating man en vrouw-59

Van aanleg tot gedrag Man en vrouw zijn grotendeels aan elkaar gelijk maar verschillen op wezenlijke punten.

Fundamenteel gezien verhouden ze zich, gemiddeld genomen, anders tot zichzelf en de wereld om hen heen en zijn ze ook anders in hoe ze hun leven vorm geven.

Als vanzelf geven en nemen beiden wat nodig is en wat goed voelt.

Het maakt dan niet uit of de een wat meer zus doet en de ander wat meer zo.

Meisjes zijn taliger dan jongens van dezelfde leeftijd terwijl jongens meer gericht zijn op het ruimtelijke, abstracte en logische dan meisjes.

Jongens leren door uit te proberen terwijl meisjes leren door te kijken naar hoe anderen iets doen.Het voorkeursgedrag wordt, onder invloed van opvoeding en socialisatie, tot een overlevingsstrategie die doorklinkt in vrijwel elk gedrag wat jongens en meisjes en, naarmate ze opgroeien, mannen en vrouwen laten zien en neerzetten Agressie, macht en seks Mannen hebben een andere serotoninehuishouding dan vrouwen en produceren meer van het hormoon testosteron.Ze zijn daarom gemiddeld genomen agressiever dan vrouwen.Na verloop van tijd, wanneer de problemen tot conflicten zijn verworden en beiden zich in hun loopgraaf hebben verschanst, realiseren de partners zich wellicht dat de verschillen tussen hen zo wezenlijk zijn dat ze de kern vormen van de problemen die ze met elkaar hebben.Dat deze verschillen tot dan toe juist het plezier in elkaar mogelijk maakten, zijn ze dan al lang vergeten.Beide geslachten zoeken wel hetzelfde in het leven: gelukkig worden oftewel, eenvoudiger gezegd, vrede met het bestaan sluiten.